فایل ورد مشخصه يابي ترکيب پودري نانوکريستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حين آلياژسازي مکانيکي و پس از عمليات آنيل

لینک دانلود

 فایل ورد مشخصه يابي ترکيب پودري نانوکريستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حين آلياژسازي مکانيکي و پس از عمليات آنيل دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مشخصه يابي ترکيب پودري نانوکريستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حين آلياژسازي مکانيکي و پس از عمليات آنيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مشخصه يابي ترکيب پودري نانوکريستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حين آلياژسازي مکانيکي و پس از عمليات آنيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مشخصه يابي ترکيب پودري نانوکريستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حين آلياژسازي مکانيکي و پس از عمليات آنيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال)

تعداد صفحات :14

در این پژوهش، اثر آلیاژسازی مکانیکی بر ریزساختار و اجزای فازی سیستم Mg-6Al-1Zn-1Si بررسی شد. برای مطالعه رفتار گرمایی، آنیل هم دما در سه دمای 350، 400 و 450oCبرای یک ساعت انجام شد. نتایج نشان داد که اندازه دانه ابتدا با افزایش زمان آسیاب تا 35 ساعت کاهش و سپس اندکی افزایش می یابد. در مقابل، کرنش شبکه با افزایش زمان آسیاب تا 35 ساعت به طور محسوسی افزایش و سپس کاهش می یابد. فاز ثانویه بین فلزی Mg2Si در حین آنیل ایجاد می شود و مقدار آن با افزایش دمای آنیل افزایش می یابد. فرایند آلیاژسازی مکانیکی دمای تشکیل فاز بین فلزی Mg2Si را کاهش داد.
كلید واژه: آلیاژسازی مکانیکی، آلیاژهای منیزیم، ترکیب بین فلزی، آنیل هم دما

توضیحات بیشتر