فایل ورد تاثير شناخت درماني بر افسردگي: مرور سيستماتيک

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير شناخت درماني بر افسردگي: مرور سيستماتيک دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير شناخت درماني بر افسردگي: مرور سيستماتيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير شناخت درماني بر افسردگي: مرور سيستماتيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير شناخت درماني بر افسردگي: مرور سيستماتيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: افسردگی، یکی از اختلالات روان است و شناخت درمانی، یک مداخله مددجومحور برای بهبود افسردگی است. هدف از انجام این مطالعه، مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر شناخت درمانی بر افسردگی بود.روش تحقیق: در این مرور سیستماتیک، جستجوی مقالات کارآزمایی بالینی ارائه شده به زبان انگلیسی در پایگاه های Cochrane، Medline،EMBASE و Google scholar ، در بازه زمانی سال های 2003-2013 با کلیدواژه های «Depression» و «Cognitive therapy» انجام شد. جستجوی مقالات کارآزمایی بالینی ارائه شده به زبان فارسی نیز در پایگاه های SID، Magiran و IranMedex در بازه زمانی سال های 1382-1392 با کلیدواژه های «افسردگی» و «شناخت درمانی» صورت گرفت.یافته ها: در مجموع، تعداد بیست مقاله تمام متن، مورد بررسی سیستماتیک نهایی قرار گرفت. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی، نتایج نشان داد که از کل مطالعات، 16مطالعه، بیانگر تاثیر مثبت شناخت درمانی بر افسردگی بوده و تنها در چهار مطالعه، شناخت درمانی تاثیری بر بهبود افسردگی نداشته است. 13 مطالعه، مداخله شناخت درمانی را برای گروه بیماران روان پزشکی مبتلا به افسردگی انجام داده بودند که در نه مورد از آنها، مداخله شناخت درمانی منجر به کاهش افسردگی شده بود؛ همچنین یافته ها نشان داد، شناخت درمانی برای کاهش افسردگی در گروه های بالینی و غیربالینی سودمند بوده، اما این سودمندی در هر یک از گروه ها متفاوت بوده است.نتیجه گیری: مطالعات مورد بررسی، در افراد مختلف، حجم نمونه کم، مداخلات شناخت درمانی متفاوت و بافت های فرهنگی گوناگون انجام شده اند. بر طبق یافته ها، مداخله شناخت درمانی، بر بهبود علائم افسردگی تاثیر دارد؛ در عین حال، بررسی تاثیر مداخله شناخت درمانی بر افسردگی، نیازمند مطالعات بیشتر است.
كلید واژه: شناخت درمانی فردی، شناخت درمانی گروهی، افسردگی بالینی، افسردگی غیربالینی، مرور سیستماتیک

توضیحات بیشتر