فایل ورد رابطه هوش سازماني مديران و اثر بخشي ماموريت هاي اطلاعاتي پليس

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه هوش سازماني مديران و اثر بخشي ماموريت هاي اطلاعاتي پليس دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه هوش سازماني مديران و اثر بخشي ماموريت هاي اطلاعاتي پليس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه هوش سازماني مديران و اثر بخشي ماموريت هاي اطلاعاتي پليس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه هوش سازماني مديران و اثر بخشي ماموريت هاي اطلاعاتي پليس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

تعداد صفحات :24

طی سال های اخیر هوش سازمانی به ویژه در سازمان های خدماتی که تمرکز بر کیفیت و کسب رضایت مشتریان خود دارند، به عنوان یکی از مولفه های مهمی است که مدیران باید دارا باشند تا با کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی، باعث هوشمندی و اثربخشی سازمان باشند. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران و اثربخشی ماموریت های اطلاعاتی پلیس است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را افسران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر رسته اطلاعات شاغل در تهران بزرگ تشکیل می دهند که به تعداد 97 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسش نامه، شامل پرسش نامه هوش سازمانی و پرسش نامه اثربخشی ماموریت های سازمانی است که در اختیار نمونه آماری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد پنجگانه هوش سازمانی مدیران پلیس با اثربخشی ماموریت های اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که ابعاد هوش سازمانی بر اثربخشی ماموریت های اطلاعاتی پلیس تاثیر مستقیم دارد، لذا با تمرکز بر بهبود ابعاد و شاخص های هوش سازمانی مدیران و توسعه آن می توان اثربخشی ماموریت های اطلاعاتی پلیس را ارتقا داد.
كلید واژه: اثربخشی، هوش سازمانی، مدیران، ماموریت، اطلاعات، پلیس

توضیحات بیشتر