فایل ورد مطالعه رويکرد نخبگان دولتي و غيردولتي به نظم و امنيت عمومي

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه رويکرد نخبگان دولتي و غيردولتي به نظم و امنيت عمومي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه رويکرد نخبگان دولتي و غيردولتي به نظم و امنيت عمومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه رويکرد نخبگان دولتي و غيردولتي به نظم و امنيت عمومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه رويکرد نخبگان دولتي و غيردولتي به نظم و امنيت عمومي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

تعداد صفحات :25

در میان طبقات و اقشار هر جامعه، گروه نخبگان بخش قابل ملاحظه ای از فعالان بالقوه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را تشکیل می دهند که احتمالا به عنوان گروه های مرجع و مهم در جامعه تلقی می شوند و معمولا فعالیت های سیاسی و اجتماعی دیگر اقشار و گروه های اجتماعی تحت تاثیر رفتار و عملکرد این گروه قرار می گیرد. در این تحقیق رویکرد نخبگان دولتی و غیر دولتی به نظم و امنیت عمومی در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته و هدف آن، شناسایی تجربی نوع رویکرد نخبگان به نظم و امنیت عمومی و بررسی روابط آن با سلسله مراتب ابعاد چهارگانه نظم و امنیت عمومی است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای است و از نظر شیوه جمع آوری داده ها و روش اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه نخبگان ساکن در شهر تهران است که 234 نفر از آنها به روش نمونه گیری تعمدی (هدفمند) انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رویکرد نخبگان دولتی به نظم و امنیت عمومی در همه ابعاد چهارگانه در مقایسه با رویکرد نخبگان غیر دولتی، بیشتر انتظامی است و سلسله مراتب ابعاد چهارگانه نظم و امنیت عمومی برخلاف مدل مطلوب پارسونز، نزد نخبگان ایران به ترتیب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. همچنین ابعاد سیاسی و فرهنگی نظم و امنیت در نزد نخبگان دولتی دارای اهمیت و اولویت بالاتری در مقایسه با نخبگان غیر دولتی است.
كلید واژه: نظم، امنیت، امنیت عمومی، نخبگان دولتی، نخبگان غیردولتی

توضیحات بیشتر