فایل ورد طراحي الگوي ابر اطلاعاتي پليس

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي الگوي ابر اطلاعاتي پليس دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي الگوي ابر اطلاعاتي پليس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي الگوي ابر اطلاعاتي پليس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي الگوي ابر اطلاعاتي پليس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

تعداد صفحات :27

تنوع و گسترش فزاینده منابع و محصولات اطلاعاتی در محیط وب، ضعف و ناکارآمدی برخی موتورهای کاوش در جستجوی اطلاعات مرتبط، ضرورت انسجام علمی اطلاعات و تحلیل منطقی آنها برای کشف جرم، نیاز مبرم کاربران به الگوها و قالب های استاندارد برای جستجو و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات، چالش های جدیدی را فراروی مدیران و فرماندهان پلیس، برای سازماندهی و تسلط بر آینده جرایم و مجرمان و انجام ماموریت های محوله ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ابر اطلاعاتی پلیس است. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی است. شاخص های مدل مطلوب ابر اطلاعاتی برای پلیس مشخص و با تنظیم پرسش نامه ای در پنج بعد و یازده مولفه و با 62 سوال با استفاده از طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری، از دو طیف فرماندهان پلیس و کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات انتخاب و حجم آن به تعداد 127 نفر تعیین شده است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وجود یک سامانه یکپارچه اطلاعاتی را به عنوان مطلوب ترین راهبرد پلیس برای رفع چالش های موجود بسیار ضروری دانسته و بر آن تاکید کرده است. در این راستا با بهره گیری از داده های حاصله، مدل مطلوب ابر اطلاعاتی برای پلیس نیز طراحی شده است.
كلید واژه: اطلاعات، ابر اطلاعاتی، فناوری، ارتباطات، پلیس، جامعه اطلاعاتی

توضیحات بیشتر