فایل ورد بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي اصناف از عملکرد پليس نظارت بر اماکن عمومي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي اصناف از عملکرد پليس نظارت بر اماکن عمومي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي اصناف از عملکرد پليس نظارت بر اماکن عمومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي اصناف از عملکرد پليس نظارت بر اماکن عمومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي اصناف از عملکرد پليس نظارت بر اماکن عمومي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

تعداد صفحات :25

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به علت پیچیدگی و دشواری ماموریت ها باید طوری عمل کند که همه مردم احساس کنند این نیروی خدمتگذار با تمام قدرت و توان درخدمت مردم و برای تامین آسایش آن ها قدم برمی دارد. در این راستا، دوایر صلاحیت ترافیکی پلیس نظارت بر اماکن عمومی با بررسی صلاحیت ترافیکی اماکن عمومی و اصناف نقش به سزایی در این راه بر عهده دارند که در صورت ایفای نقش منفی می توانند ضمن ایجاد گره های ترافیکی در شهرها، موجب نارضایتی اماکن عمومی و متصدیان اصناف شوند. هدف از این تحقیق، ارائه عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی اماکن عمومی و متصدیان اصناف از عملکرد دوایر صلاحیت ترافیکی است تا با شناسایی آن ها، برای ایجاد یکنواختی و هم سویی در تصمیم گیری های ترافیکی اصناف گامی مثبت برداشته شود. روش تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت است. جامعه آماری شامل کلیه متصدیان اصناف و اماکن عمومی تهران بزرگ بوده که به لحاظ اقتضای شغلی به دوایر بررسی صلاحیت ترافیکی مراجعه نموده اند که به تعداد 196 نفر و از طریق روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرآیند بررسی صلاحیت ترافیکی و نحوه پاسخگویی و برخورد کارشناسان با متصدیان اصناف بیشترین تاثیر را به طور مستقیم بر رضایت مندی اماکن عمومی و متصدیان اصناف داشته است.
كلید واژه: اماکن عمومی، رضایت مندی، متصدیان اصناف، صلاحیت ترافیکی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی

توضیحات بیشتر