فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بين مجرمان سرقت و مواد مخدر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بين مجرمان سرقت و مواد مخدر دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بين مجرمان سرقت و مواد مخدر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بين مجرمان سرقت و مواد مخدر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بين مجرمان سرقت و مواد مخدر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

تعداد صفحات :24

جرم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند و دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه می سازد. نظریه جرم عقلانی، جرم را یک فعالیت اقتصادی می داند و بر اثر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرم تاکید دارد. این مقاله با هدف بررسی اثر متفاوت بیکاری و فقر به همراه عوامل اجتماعی و ریسک و خطر بر جرایم سرقت و مواد مخدر انجام شده است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را زندانیان زندان مرکزی سمنان که مرتکب جرایم سرقت و موادمخدر شده اند، تشکیل داده است. روش نمونه گیری در این مطالعه، تصادفی ساده است که در آن شانس همه زندانیان دراستخراج اطلاعات برابر است. به منظور گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیکاری بر وقوع جرایم سرقت و مواد مخدر اثر متفاوت دارد. در صورت فقدان شغل، در ابتدا جرایمی مثل مصرف مواد مخدر، خرده فروشی مواد مخدر و توزیع عمده مواد انجام می شود و در صورت وجود کمبودهای اقتصادی، به ترتیب جرایمی همچون مصرف مواد مخدر و خرده فروشی مواد مخدر اتفاق می افتد. همچنین ریسک ناشی از جرم بر ارتکاب جرایم اثر متفاوتی دارد. ریسک جرم در ابتدا بر نرخ جرم مصرف مواد مخدر و سپس خرده فروشی مواد اثر دارد و موجب کاهش آن می شود.
كلید واژه: اقتصاد، جرم، مجرمان، سرقت، مواد مخدر، فقر و بیکاری

توضیحات بیشتر