فایل ورد رابطه رفتارهاي پرخطر و هيجان خواهي با ميزان گرايش به اعتياد در زنان بزهکار

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه رفتارهاي پرخطر و هيجان خواهي با ميزان گرايش به اعتياد در زنان بزهکار دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه رفتارهاي پرخطر و هيجان خواهي با ميزان گرايش به اعتياد در زنان بزهکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه رفتارهاي پرخطر و هيجان خواهي با ميزان گرايش به اعتياد در زنان بزهکار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه رفتارهاي پرخطر و هيجان خواهي با ميزان گرايش به اعتياد در زنان بزهکار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

تعداد صفحات :26

هزینه های اقتصادی، مرگ، خودکشی، بزه های سنگین و ازدواج های ناموفق به نوعی مربوط به مصرف و گرایش به مواد اعتیادآور است. همچنین عوارض نامطلوب اجتماعی، مشکلات رفتاری و روانپزشکی و خطر بیماری های جسمانی مانند ایدز، هپاتیت و ... در اثر سوء مصرف مواد افزایش می یابد. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان فایل ورد رابطه رفتارهاي پرخطر و هيجان خواهي با ميزان گرايش به اعتياد در زنان بزهکار انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه زنان بزهکار زندانی شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 170 نفر (با میانگین سنی 39.3) انتخاب شدند. پرسش نامه هیجان خواهی، پرسش نامه رفتارهای پرخطر و گرایش به اعتیاد در افراد با هماهنگی لازم در اختیار زنان بزهکار قرار گرفته و تکمیل شد. نتایج نشان داد که بین میزان هیجان خواهی و شدت و تازگی آن و همچنین بین شدت رفتارهای پرخطر با گرایش به اعتیاد در زنان بزهکار رابطه معناداری وجود دارد. پس می توان گفت که هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر می توانند میزان گرایش به اعتیاد را در زنان بزهکار پیش بینی کنند. همچنین وجود رفتارهای پرخطر و شدت هیجان خواهی می تواند نقش مهمی در گرایش زنان بزهکار به اعتیاد داشته باشد.
كلید واژه: رفتارهای پرخطر، هیجان خواهی، گرایش به اعتیاد، زنان بزهکار

توضیحات بیشتر