فایل ورد عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصي، به عنوان رهيافتي در تامين منابع پايدار مالي پروژه هاي شهرداري

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصي، به عنوان رهيافتي در تامين منابع پايدار مالي پروژه هاي شهرداري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصي، به عنوان رهيافتي در تامين منابع پايدار مالي پروژه هاي شهرداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصي، به عنوان رهيافتي در تامين منابع پايدار مالي پروژه هاي شهرداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصي، به عنوان رهيافتي در تامين منابع پايدار مالي پروژه هاي شهرداري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد و مديريت شهري

تعداد صفحات :20

جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها، از روش های معتبر تامین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری، محسوب می شود. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی در کشور، حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار، روش ها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی، نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی، در تامین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری است. با توجه به داده های گردآوری شده، بخشی از سرمایه گذاران بالقوه، در پروژه های شهری، شرکت نمی کنند، بر این اساس، استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی، دارای نتایج ناسازگار می باشند. بنابراین به منظور تخمین پارامترهای این تابع، از روش لاجیت و پروبیت که بر اساس تابع حداکثر درست نمایی می باشد، استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تخمین تابع، از نرم افزار stata استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شهر و شهرداری تبریز می باشد و داده های مورد نیاز با روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و یافته های میدانی بوده است. در پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده شده است. یافته های این پژوهش گویای این هستند که عواملی، مانند بهبود فضای کسب وکار و قوانین کارای تضمین کننده سود کارگذار خصوصی، باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی، در اجرای پروژه های شهری می شوند و متقابلا، وجود بوروکراسی و نبود ظرفیت سازی های مناسب، روند کار را به تعویق می اندازد.
كلید واژه: مشارکت عمومی- خصوصی، توسعه پایدار شهر، الگوهای گسسته، مدیریت شهری

توضیحات بیشتر