فایل ورد سنجش ميزان رضايت مسافران از سيستم اتوبوس هاي تندرو شهري در کلان شهر تبريز با تاکيد بر مدل هاي پيش بيني کننده

لینک دانلود

 فایل ورد سنجش ميزان رضايت مسافران از سيستم اتوبوس هاي تندرو شهري در کلان شهر تبريز با تاکيد بر مدل هاي پيش بيني کننده دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنجش ميزان رضايت مسافران از سيستم اتوبوس هاي تندرو شهري در کلان شهر تبريز با تاکيد بر مدل هاي پيش بيني کننده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنجش ميزان رضايت مسافران از سيستم اتوبوس هاي تندرو شهري در کلان شهر تبريز با تاکيد بر مدل هاي پيش بيني کننده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنجش ميزان رضايت مسافران از سيستم اتوبوس هاي تندرو شهري در کلان شهر تبريز با تاکيد بر مدل هاي پيش بيني کننده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد و مديريت شهري

تعداد صفحات :25

با افزایش روزافزون تقاضای سفرهای شهری، یکی از اصلی ترین راهکارها برای مدیریت حمل ونقل شهرها، افزایش سهم حمل ونقل عمومی شهری می باشد. برای افزایش مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، سیستم های متنوعی، طراحی و بهره برداری شده اند که سیستم حمل ونقل سریع اتوبوسی، یکی از آن هاست. در کلان شهر تبریز در سال 1387 اقدام عاجلی برای استفاده از این سیستم در خیابان اصلی شهر انجام گرفت که موجب بر هم خوردن شبکه ارتباطات شهری و مشکلات متعددی گردید. پژوهش حاضر، اهداف و راهبردهای سامانه اتوبوس های تندرو (سات) و میزان رضایت استفاده کنندگان از این سیستم در شهر تبریز را با استفاده از مطالعات میدانی و تحلیل آماری، ارزیابی کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مسافران استفاده کننده از اتوبوس های تندرو است. روش نمونه گیری، خوشه ای است و پرسشنامه طراحی شده، از طریق pre-test بررسی شده و پایایی آن، با آلفای کرونباخ (0.727)، تایید و روایی پرسشنامه از طریق ارائه به متخصصین امر و صاحب نظران، تایید شده است. برای اثبات فرض آماری، از آماره های کندال، سامرز دی، خی دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون رتبه ای، استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده وجود همبستگی معکوس و معنی دار بین تحصیلات و میزان رضایت از سامانه اتوبوس های تندرو است، یعنی با افزایش سطح تحصیلات، میزان رضایت، پایین می آید.
كلید واژه: ترافیک، اتوبوسرانی، رضایت مندی، سیستم اتوبوس های تندرو (سات)، تبریز

توضیحات بیشتر