فایل ورد فرانوگرايي فرهنگي و رابطه آن با جهان گرايي در بين جوانان شهر يزد

لینک دانلود

 فایل ورد فرانوگرايي فرهنگي و رابطه آن با جهان گرايي در بين جوانان شهر يزد دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فرانوگرايي فرهنگي و رابطه آن با جهان گرايي در بين جوانان شهر يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فرانوگرايي فرهنگي و رابطه آن با جهان گرايي در بين جوانان شهر يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فرانوگرايي فرهنگي و رابطه آن با جهان گرايي در بين جوانان شهر يزد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات فرهنگي ايران

تعداد صفحات :30

جهان گرایی در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کم رنگ شدن مرزهای مکانی و زمانی شده است. برخی معتقدند که این فرایند باعث ورود جوامع به دوره ای جدید به نام دوره فرانوگرا شده است. فرانوگرایی عناصر و ویژگی های دوره مدرن همچون خرد و پیشرفت را به چالش می کشد. فرهنگ جوامع فرانوگرا، فرهنگی سطحی و متحرک و تا حد زیادی تحت تاثیر رسانه های ارتباط جمعی است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین جهان گرایی و فرانوگرایی فرهنگی در بین جوانان شهر یزد پرداخته است. این تحقیق نشان داده است که عناصر فرهنگی جامعه فرانوگرا چیست و چه میزان از این عناصر به جامعه ما وارد شده است. تحقیق حاضر با روش پیمایش بین 384 نفر از جوانان 29-16 ساله شهر یزد انجام شد. روش نمونه گیری، روش تصادفی طبقه ای چندمرحله ای و ابزار سنجش پرسش نامه محقق ساخته است. یافته های تحقیق نشان داد که بین جهان گرایی با تمام ابعاد فرانوگرایی فرهنگی رابطه معنی داری وجود دارد؛ بعد هنجارهای فراملی جهان گرایی، به غیر از بعد مصرف محوری، با سایر ابعاد فرانوگرایی فرهنگی (زوال عاطفه، بازاندیشی، نسبی گرایی فرهنگی، سیالیت روابط) رابطه معنی داری نشان داد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که دو بعد جهان گرایی قادر به تبیین بیش از 22 درصد از واریانس فرانوگرایی فرهنگی هستند.
كلید واژه: فرانوگرایی فرهنگی، جهان گرایی، مصرف محوری، بازاندیشی، نسبی گرایی، سیالیت

توضیحات بیشتر