فایل ورد رابطه ساده، چندگانه و کانوني بين آلکسي تيميا و استرس ادراک شده با سلامت روان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه ساده، چندگانه و کانوني بين آلکسي تيميا و استرس ادراک شده با سلامت روان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه ساده، چندگانه و کانوني بين آلکسي تيميا و استرس ادراک شده با سلامت روان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه ساده، چندگانه و کانوني بين آلکسي تيميا و استرس ادراک شده با سلامت روان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه ساده، چندگانه و کانوني بين آلکسي تيميا و استرس ادراک شده با سلامت روان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شخصيت و تفاوت هاي فردي

تعداد صفحات :24

با توجه به اهمیت موضوع سلامت روان دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه الکسی تیمیا و استرس ادراک شده با سلامت روان دانشجویان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود؛ جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بوده، در فاصله سنی 18 تا 31 قرار داشتند. از بین آنان نمونه ای به روش تصادفی طبقه ای به حجم 591 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه های آلکسی تیمیا تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور)، استرس ادراک شده کوهن (کوهن و همکاران) و سلامت روان GHQ-28 (گلدبرگ) بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و همبستگی کانونی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین آلکسی تیمیا و استرس ادراک شده با افسردگی، اضطراب، شکایات جسمانی، کارکرد اجتماعی و نمره کل سلامت روان ضریب همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که سلامت روان توسط آلکسی تیمیا و استرس ادراک شده تبیین می شود. بر این اساس، خرده مقیاس دشواری در شناسایی احساسات و استرس ادراک شده توان پیش بینی نمره کل سلامت روان را دارند. نتایج هم چنین نشان داد که برای پیش بینی متغیر ترکیبی حاصل از مولفه های سلامت روان، وزن استرس ادراک شده بیشتر است و این، یعنی توان استرس ادراک شده برای پیش بینی سلامت روان از آلکسی تیمیا بیشتر است. بنابراین برای درمان اختلال های روانی باید این نکته را در نظر داشت.
كلید واژه: آلکسی تیمیا، استرس ادراک شده، سلامت روان

توضیحات بیشتر