فایل ورد بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي و مولکولي باکتري سينوريزوبيوم ملي لوتي جدا شده از ريشه گياهان يونجه در دو منطقه از ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي و مولکولي باکتري سينوريزوبيوم ملي لوتي جدا شده از ريشه گياهان يونجه در دو منطقه از ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي و مولکولي باکتري سينوريزوبيوم ملي لوتي جدا شده از ريشه گياهان يونجه در دو منطقه از ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي و مولکولي باکتري سينوريزوبيوم ملي لوتي جدا شده از ريشه گياهان يونجه در دو منطقه از ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي و مولکولي باکتري سينوريزوبيوم ملي لوتي جدا شده از ريشه گياهان يونجه در دو منطقه از ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: ریزوبیوم ها می توانند نیتروژن اتمسفری را تثبیت و مقدار قابل توجهی از نیتروژن موجود در خاک را تامین کنند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی ویژگی های بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های بومی سینوریزوبیوم ملی لوتی جدا شده از گره ریشه گیاهان یونجه در دو منطقه آب و هوایی متفاوت و نیز شناسایی سویه های با کارائی بالا به عنوان کود زیستی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی، بوته های یونجه از مناطق مختلف استان های قم و خراسان جمع آوری شدند. باکتری ها با استفاده از آزمون های گره زایی، بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. منحنی رشد جدایه ها رسم و سپس با تلقیح باکتری ها به بذرهای یونجه، گیاهان از نظر میزان رشد مقایسه گردیدند و جدایه های با کارآیی بالاتر شناسایی شدند.یافته ها: باکتری ها در محیط لیتموس میلک واکنش یکسانی نداشتند. همگی ژلاتیناز منفی بودند و تنها چند سویه توانستند نشاسته موجود در محیط را استفاده کنند. برخی قابلیت رشد در حضور ترکیبات هیدروفوب را داشتند. مانیتول، سوکروز و مالتوز بهترین منبع کربن برای رشد جدایه ها بودند. سویه های S22K،S36K از استان خراسان و S3Q وS12Q از استان قم در مقایسه با سایر جدایه ها رشد گیاهان آزمون را بیشتر تقویت کردند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که برخی باکتری های بومی سینوریزوبیوم ملی لوتی توانایی تجزیه نشاسته و توانایی رشد در حضور SDS را دارند. در میان جدایه ها، سویه های S22K و S3Q پتانسیل بهتری را برای استفاده به عنوان کود زیستی داشتند. این تحقیق می تواند گامی برای تولید کودهای زیستی در کشور باشد.
كلید واژه: سینوریزوبیوم ملی لوتی، یونجه، ویژگی های بیوشیمیایی، منحنی رشد

توضیحات بیشتر