فایل ورد نقش تعديل کننده سرمايه روان شناختي در رابطه تعارض کار - خانواده با فرسودگي هيجاني

لینک دانلود

 فایل ورد نقش تعديل کننده سرمايه روان شناختي در رابطه تعارض کار - خانواده با فرسودگي هيجاني دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش تعديل کننده سرمايه روان شناختي در رابطه تعارض کار - خانواده با فرسودگي هيجاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش تعديل کننده سرمايه روان شناختي در رابطه تعارض کار - خانواده با فرسودگي هيجاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش تعديل کننده سرمايه روان شناختي در رابطه تعارض کار - خانواده با فرسودگي هيجاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شخصيت و تفاوت هاي فردي

تعداد صفحات :35

این پژوهش با هدف بررسی فایل ورد نقش تعديل کننده سرمايه روان شناختي در رابطه تعارض کار - خانواده با فرسودگي هيجاني اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بودند که از میان آن ها 309 نفر به شیوه سهمیه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعارض کار - خانواده (نیت میر و هم کاران)، پرسشنامه فرسودگی هیجانی (مولکی و هم کاران) و پرسشنامه سرمایه روان شناختی (مک گی) بودند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بررسی شد. نتایج نشان داد که تعارض کار - خانواده با خوش بینی دارای رابطه منفی و معنادار و تعارض خانواده - کار نیز با خودکارآمدی، امیدواری و خوش بینی دارای رابطه منفی و معنادار بود. هم چنین تعارض کار - خانواده و تعارض خانواده - کار با فرسودگی هیجانی دارای رابطه مثبت و معنادار بودند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که امیدواری و خوش بینی قادر به تعدیل رابطه تعارض خانواده - کار با فرسودگی هیجانی و تاب آوری قادر به تعدیل رابطه تعارض خانواده - کار و تعارض کار - خانواده با فرسودگی هیجانی است. درباره تلویحات نظری نقش تعدیل کنندگی مولفه های سرمایه روان شناختی در رابطه تعارض کار - خانواده با فرسودگی هیجانی در پایان بحث شده است.
كلید واژه: تعارض، کار، خانواده، فرسودگی، توانایی های مثبت

توضیحات بیشتر