فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني رابطه والد - کودک بر افزايش مهارتهاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني رابطه والد - کودک بر افزايش مهارتهاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني رابطه والد - کودک بر افزايش مهارتهاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني رابطه والد - کودک بر افزايش مهارتهاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني رابطه والد - کودک بر افزايش مهارتهاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني مبتلا به اختلال نقص توجه - بيش فعالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شخصيت و تفاوت هاي فردي

تعداد صفحات :22

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی رابطه والد - کودک بر کاهش علایم نقص توجه - بیش فعالی و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی مشغول به تحصیل شهر اردبیل در سال 92-1391 بود (N=6000). روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه گواه می باشد. ابتدا از میان کودکان پیش دبستانی مشغول به تحصیل در 10 مهد کودک زیر نظر سازمان بهزیستی، کودکانی که مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی بودند شناسایی و از بین آنها 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 10 نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. سپس گروه آزمایشی، گروه درمانی رابطه والد - کودک بر اساس مدل براتون و لندرث را در 10 جلسه 2 ساعته دریافت نمودند، آزمودنی های گروه گواه نیز برنامه عادی روزانه خود را گذراندند. داده ها با استفاده از مقیاس نقص توجه - بیش فعالی (محمدی، مسگر پور، سهیمی و محمدی، 1385) و مقیاس مهارتهای اجتماعی (گرشام و الیوت، 1990) جمع آوری شده و با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد گروه درمانی رابطه والد - کودک بر کاهش علایم اختلال نقص توجه - بیش فعالی تاثیر معنی داری دارد اما بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی بی تاثیر است. این یافته ها بیان می کند که از گروه درمانی رابطه والد - کودک می توان برای کاهش علایم اختلال ADHD استفاده نمود اما این مداخله برای افزایش مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی اثربخش نیست.
كلید واژه: گروه درمانی رابطه والد - کودک، اختلال نقص توجه - بیش فعالی، مهارت اجتماعی

توضیحات بیشتر