فایل ورد اثر ضد ميکروبي نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش هاي بذر علف هرز بر آسينتوباکتر باماني و باسيلوس سرئوس

لینک دانلود

 فایل ورد اثر ضد ميکروبي نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش هاي بذر علف هرز بر آسينتوباکتر باماني و باسيلوس سرئوس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر ضد ميکروبي نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش هاي بذر علف هرز بر آسينتوباکتر باماني و باسيلوس سرئوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر ضد ميکروبي نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش هاي بذر علف هرز بر آسينتوباکتر باماني و باسيلوس سرئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر ضد ميکروبي نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش هاي بذر علف هرز بر آسينتوباکتر باماني و باسيلوس سرئوس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: با توجه به خاصیت ضد میکروبی نقره و افزایش این خاصیت در مقیاس نانو، می توان از آن در مبارزه با عوامل مختلف بیماری زا بهره برد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر روی سویه های استاندارد آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی نانوذرات نقره با استفاده از تراوش های بذر علف هرز جغجغه سنتز شدند. نانوذرات سنتزی با استفاده از طیف سنجی ماورابنفش- مرئی، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی گذاره مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات سنتز شده، از روش رقت سازی لوله ای استفاده شد.یافته ها: سنتز نانوذرات نقره با آنالیز طیف سنجی ماورابنفش- مرئی و پراش اشعه ایکس تایید گردید. میکروسکوپ الکترونی سنتز نانوذرات نقره با قطری در محدوده 5 تا 35 نانومتر را نشان داد. کمترین غلظت مهارکنندگی برای باکتری های آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس به ترتیب 1.56 و 3.12 میکروگرم بر میلی لیتر و کمترین غلظت باکتری کشی 3.12 و 6.25 میکروگرم بر میلی لیتر گزارش شد.نتیجه گیری: سنتز زیستی با استفاده از تراواش های بذر علف هرز جغجغه روشی بسیار کم هزینه و بدون نیاز به مصرف انرژی است. توانایی استفاده از علف هرز جغجغه در سنتز نانو ذرات نقره باعث می شود که بتوان از این گیاه که مصرف مفیدی ندارد، به عنوان یک منبع زیستی مفید برای سنتز نانو ذرات نقره در مقیاس صنعتی استفاده نمود.
كلید واژه: نانوذرات نقره، علف هرز، کمترین غلظت باکتری کشی، کمترین غلظت مهارکنندگی

توضیحات بیشتر