فایل ورد مقايسه الگوهاي شخصيتي، راهبردهاي مقابله با استرس و سبک هاي اسنادي بين افراد وابسته به مواد افيوني و ترک کرده

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه الگوهاي شخصيتي، راهبردهاي مقابله با استرس و سبک هاي اسنادي بين افراد وابسته به مواد افيوني و ترک کرده دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه الگوهاي شخصيتي، راهبردهاي مقابله با استرس و سبک هاي اسنادي بين افراد وابسته به مواد افيوني و ترک کرده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه الگوهاي شخصيتي، راهبردهاي مقابله با استرس و سبک هاي اسنادي بين افراد وابسته به مواد افيوني و ترک کرده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه الگوهاي شخصيتي، راهبردهاي مقابله با استرس و سبک هاي اسنادي بين افراد وابسته به مواد افيوني و ترک کرده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شخصيت و تفاوت هاي فردي

تعداد صفحات :24

پژوهشگران نقش هر یک از عوامل شخصیتی، راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی را در شروع و تداوم مصرف مواد افیونی در بیماران وابسته به مواد، بررسی کرده اند. پژوهش حاضر، به مقایسه این عوامل بین افراد وابسته به مواد افیونی و ترک کرده پرداخته است. روش پژوهش، از نوع پس رویدادی و مقطعی - مقایسه ای بود. در پژوهش حاضر، 85 نفر از افراد وابسته به مواد افیونی و 85 نفر از افراد ترک کرده که به مراکز ترک اعتیاد و انجمن معتادان گمنام شهرستان های تکاب و شاهین دژ مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجدیدنظر شده آیزنک (آیزنک و آیزنک)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای کارور، پرسش نامه سبک های اسنادی (پترسون، سلیگمن، سمل بایر، آبرامسون و متالسکی) و پرسش نامه محقق ساخته (ارجمند) بوده است. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد در اکثر زیرمقیاس های الگوهای شخصیتی، سبک های اسنادی و راهبردهای مقابله با استرس بین دو گروه وابسته به مواد و ترک کرده تفاوت معناداری وجود دارد. افراد وابسته به مواد افیونی در مقایسه با ترک کرده در هنگام مواجه با استرس، بیش تر از روش های غیرموثر (تفکر خرافی، آرزومندانه، انکار، استفاده از دارو و...) استفاده می کنند. به لحاظ شخصیتی هم از نظر روان نژندی گرایی، روان پریشی گرایی و درون گرایی بالاتر از ترک کرده بودند و در رویارویی با رخ دادهای منفی سبک های اسنادی بدبینانه تری اتخاذ می کردند.
كلید واژه: الگوهای شخصیتی، راهبردهای مقابله ای، سبک های اسنادی، مواد افیونی

توضیحات بیشتر