فایل ورد شناسايي و بهينه سازي قارچ هاي مولد پکتيناز جدا شده در مرحله غربالگري به منظور استفاده در صنعت آب ميوه

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و بهينه سازي قارچ هاي مولد پکتيناز جدا شده در مرحله غربالگري به منظور استفاده در صنعت آب ميوه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و بهينه سازي قارچ هاي مولد پکتيناز جدا شده در مرحله غربالگري به منظور استفاده در صنعت آب ميوه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و بهينه سازي قارچ هاي مولد پکتيناز جدا شده در مرحله غربالگري به منظور استفاده در صنعت آب ميوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و بهينه سازي قارچ هاي مولد پکتيناز جدا شده در مرحله غربالگري به منظور استفاده در صنعت آب ميوه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: آنزیم های پکتینولیتیک یا پکتینازها یک گروه هتروژن از آنزیم های مربوط به تجزیه مواد پکتیکی هستند. اصلی ترین کاربرد صنعتی پکتینازها، استخراج و شفاف سازی آب های میوه و سیزیجات می باشد. این مطالعه با هدف شناسایی و بهینه سازی قارچ های مولد پکتیناز جداسازی شده از پساب کارخانجات کنسانتره آب میوه انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی و تصادفی بر روی 50 نمونه تهیه شده از سیب های در حال فساد، خاک و پساب کارخانجات کنسانتره آب میوه استان های مختلف ایران انجام شد. در ابتدا قارچ های جداسازی شده از نظر فعالیت آنزیمی توسط اندازه گیری هاله شفاف بر روی محیط پکتین (برآورد کیفی) و مقدار آنزیم تولید شده در محیط غوطه ور (برآورد کمی) بررسی شدند. سپس ویژگی های کینتیکی سویه برتر مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 80 قارچ، 13 مورد (16 درصد) ویژگی تولید آنزیم پکتیناز با ایجاد هاله شفاف در اطراف کلنی را داشتند. مناسب ترین فعالیت پکتیناز (0.4 U/ml) مربوط به سویه آسپرژیلوس نایجر AN64 بود. بیشترین میزان تولید آنزیم پس از 72 ساعت به دست آمد. مناسب ترین دما و pH بهینه برای فعالیت و پایداری پکتیناز به ترتیب 30 درجه سیلیسیوس و 5 pH بود. یون های Ag1+، Mg2+،Mn2+ و دترجنت های فعال سطحی مانند سولفات آمونیوم، عصاره مخمر،EDTA و اسید سیتریک اثر القایی مناسبی در افزایش فعالیت پکتیناز داشتند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که آسپرژیلوس نایجر AN64 به دلیل تحمل pH اسیدی و پایداری در دامنه گسترده pH و حرارت های مختلف می تواند در صنعت آب میوه مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: پکتیناز، تخمیر غوطه ور، صنعت آب میوه، آسپرژیلوس نایجر

توضیحات بیشتر