فایل ورد بررسي رابطه ميزان خودآگاهي مادر با تيپ شخصيتي و پايگاه اقتصادي- اجتماعي او در اولين دوره بارداري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ميزان خودآگاهي مادر با تيپ شخصيتي و پايگاه اقتصادي- اجتماعي او در اولين دوره بارداري دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ميزان خودآگاهي مادر با تيپ شخصيتي و پايگاه اقتصادي- اجتماعي او در اولين دوره بارداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ميزان خودآگاهي مادر با تيپ شخصيتي و پايگاه اقتصادي- اجتماعي او در اولين دوره بارداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ميزان خودآگاهي مادر با تيپ شخصيتي و پايگاه اقتصادي- اجتماعي او در اولين دوره بارداري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات توسعه اجتماعي ايران

تعداد صفحات :22

تمایل به بچه دار شدن از منابع پیچیده زیستی- اجتماعی- فرهنگی و تجارب هشیارانه درون روانی نشات می گیرد. در فرایند بارداری نه تنها جنین تحول می یابد، بلکه زن نیز دستخوش دگرگونی هایی، خواه جسمانی و خواه روانشناختی، می گردد. در این دوره عواملی چون شخصیت و درک از خود می توانند در حل بحران ها و مواجه شدن با آنها تاثیرگذار باشند. موضوع این مقاله، بررسی رابطه بین میزان خودآگاهی مادر با تیپ شخصیتی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی او در اولین دوره بارداری می باشد. در این تحقیق با اذعان به مطالعا ت تجربی و میدانی، عواملی چون تعداد بارداری، تیپ شخصیتی، خودآگاهی، سطح تحصیلات و دیگر عوامل را مورد بررسی قرار داده ایم. مبنای نظری تحقیق، نظریه های خودپنداره راجرز و تیپ شخصیتی یونگ می باشند. در مبحث روش تحقیق، از روش پیمایش و پرسشنامه به عنوان مناسب ترین ابزار برای گردآوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز این تحقیق استفاده شده است. جمعیت آماری شامل زنان باردار ( در اولین و دومین بارداری ) شهر تهران و حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران 200 نفر برآورده شده است. در مجموع، نتایج بدست آمده نشانگر رابطه بین میزان خودآگاهی مادربا تیپ شخصیتی در اولین بارداری می باشد. همچنین نتایج تاثیر سطح اقتصادی- اجتماعی بر خودآگاهی این مادران را نشان داده است. در عین حال، یافته ها بیانگر رابطه بالا بین خواسته یا ناخواسته بودن کودک، تعداد بارداری با میزان خودآگاهی مادر است.
كلید واژه: بارداری، خود، خودآگاهی، شخصیت، تیپ شخصیتی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی

توضیحات بیشتر