فایل ورد شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه با ريشه و طوقه کلزا در استان خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه با ريشه و طوقه کلزا در استان خوزستان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه با ريشه و طوقه کلزا در استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه با ريشه و طوقه کلزا در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه با ريشه و طوقه کلزا در استان خوزستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :6

قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه کلزا از نقاط مختلف جهان است. هدف از این پژوهش مطالعه گونه های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان و بررسی بیماریزایی گونه های غالب در سطح منطقه بود. پس از جداسازی و خالص سازی نمونه ها به منظور شناسایی جدایه ها از محیط های کشت اختصتاصی استفاده شد. به منظور اثبات بیماری زایی، آزمون هایی با استفاده از کشت گلدانی و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش در مجموع 73 جدایه فوزاریوم جداسازی گردید. بیشترین فراوانی مربوط به جدایه های فوزاریوم سولانی (23 مورد) و کمترین آن مربوط به جدایه های فوزاریوم اکسی اسپوروم (2 مورد) و فوزاریوم ورتیسیلوئیدس (2 مورد) بودند. در این مطالعه 3 گونه فوزاریوم نیگامایی، فوزاریوم ورتیسیلوئیدس و فوزاریوم کلامیدوسپوروم برای اولین بار در ایران از گیاه کلزا جداسازی شدند. آزمون بیماری زایی برای دو گونه فوزاریوم سولانی و فوزاریوم اکوئی ستی که فراوانی بیشتری داشتند نشان داد که جدایه های فوزاریوم سولانی نسبت به فوزاریوم اکوئی ستی شدت بیماریزایی بیشتری دارند. با توجه به یافته های این پژوهش و آشکار شدن آلودگی زیاد ریشه و طوقه کلزا به گونه های فوزاریوم پیشنهاد می گردد که تحقیقات بعدی در زمینه تعیین میزان خسارت و کنترل بیماری های ناشی از قارچ فوزاریوم در مزارع کلزا صورت پذیرد.
كلید واژه: فوزاریوم، ریشه، کلزا، بیماری زایی

توضیحات بیشتر