فایل ورد جذب زيستي فلز نقره توسط باکتري استنوتروفوموناس مالتوفيليا سويه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاري در اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد جذب زيستي فلز نقره توسط باکتري استنوتروفوموناس مالتوفيليا سويه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاري در اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جذب زيستي فلز نقره توسط باکتري استنوتروفوموناس مالتوفيليا سويه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاري در اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جذب زيستي فلز نقره توسط باکتري استنوتروفوموناس مالتوفيليا سويه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاري در اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جذب زيستي فلز نقره توسط باکتري استنوتروفوموناس مالتوفيليا سويه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاري در اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: تشخیص میکروارگانیسم های مقاوم به فلزات سمی اولین گام در فرآیند پاکسازی زیستی است. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های مقاوم به فلز نقره و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد آنها (MIC) و سپس بررسی جذب زیستی فلز نقره در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.مواد و روش ها: نمونه گیری از پساب دو کارگاه نقره کاری در اصفهان و ورودی فاز 2 تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان انجام شد. برای جداسازی باکتری های مقاوم به فلز و تعیین حداقل میزان غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) آن ها از روش رقت در آگار و محیط کشت PHG II آگار حاوی غلظت‍ های 0.5، 1، 2، 4، 8، 16 و 32 میلی مول بر لیتر از نیترات نقره (NO3) Ag استفاده شد. شناسایی مولکولی سویه های مقاوم با استفاده از روش ریبوتایپینگ انجام شد.یافته ها: در این مطالعه 7 جدایه باکتریایی مقاوم به نقره جداسازی شدند که در بین آن ها جدایه 5Ag بیشترین میزان مقاومت را نسبت به نقره (6=MIC میلی مولار) نشان داد. بر اساس بررسی مولکولی جدایه 5Ag دارای توالی جدیدی بود و به عنوان استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه MS8 با شماره دسترسی KP742984 در بانک جهانی ژن (NCBI) به ثبت رسید. این سویه پس از زمان 120 دقیقه قادر به جذب 11.39 درصد نقره از محیط در شرایط آزمایشگاهی بود و رشد مناسبی را در حضور فلز از خود نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می‍رسد که سویه جداسازی شده گزینه مناسبی برای جذب زیستی نقره از پساب های آلوده در آینده باشد.
كلید واژه: باکتری مقاوم به نقره، پساب، حداقل غلظت ممانعت کننده رشد، جذب زیستی

توضیحات بیشتر