فایل ورد بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اکسيد روي جداسازي شده از خاک

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اکسيد روي جداسازي شده از خاک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اکسيد روي جداسازي شده از خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اکسيد روي جداسازي شده از خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اکسيد روي جداسازي شده از خاک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: آلودگی محیط با فلزات سنگین سمی مشکل جهانی می باشد. میکروارگانیسم ها مکانیسم های مختلفی را به منظور کاهش غلظت درون سلولی فلزات و سایر آلوده کننده های سمی محیطی دارند. این مطالعه با هدف فایل ورد بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اکسيد روي جداسازي شده از خاک انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی سویه سودوموناس استوتزری جدا شده از خاک غنی شده با MTBE(Methyl Tertiary Butyl Ether) در پژوهش های قبلی انجام شد. بالاترین غلظت قابل تحمل این سویه در حضور یون های روی، نانو ذرات اکسید روی و آنتی بیوتیک های مختلف بررسی گردید. از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز برای بررسی ژن czcC استفاده شد. توالی نوکلئوتیدی به توالی پروتئینی ترجمه شد و با توالی های جزئی پروتئین CzcC در دیگر باکتری های مقاوم به روی هم تراز گردید.یافته ها: بالاترین غلظت قابل تحمل نشان داد که این سویه توانایی رشد در غلظت های بالای یون های روی (تا 4 mM) و نانوذرات اکسید روی (تا 600 mg ml-1) را دارا می باشد. پرایمرهای استفاده شده برای تکثیر ژن مقاوم به روی czcC تقریبا یک باند 250 جفت بازی ایجاد نمودند. مقایسه czcC با توالی های دیگر در بانک ژن شباهت 100 درصدی با ژن czcC در باکتری سودوموناس استوتزری 1501 را نشان داد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که خاک های آلوده به فلزات سنگین منابع بالقوه ای برای جداسازی سویه های مقاوم به فلزات سنگین و نانواکسیدهای فلزی می باشند. درک اساس ژنتیکی مقاومت به فلزات سنگین در باکتری ها می تواند به استفاده بهتر از این مکانیسم های طبیعی برای بهبود محیط زیست همه موجودات زنده منجر گردد.
كلید واژه: سودوموناس استوتزری، ژن czcC، یون روی، نانو ذرات اکسید روی

توضیحات بیشتر