فایل ورد بهينه سازي شرايط توليد رنگدانه کاروتنوييد توسط سويه بومي هالوآرکيا ليپوليتيکال

لینک دانلود

 فایل ورد بهينه سازي شرايط توليد رنگدانه کاروتنوييد توسط سويه بومي هالوآرکيا ليپوليتيکال دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهينه سازي شرايط توليد رنگدانه کاروتنوييد توسط سويه بومي هالوآرکيا ليپوليتيکال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهينه سازي شرايط توليد رنگدانه کاروتنوييد توسط سويه بومي هالوآرکيا ليپوليتيکال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي شرايط توليد رنگدانه کاروتنوييد توسط سويه بومي هالوآرکيا ليپوليتيکال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: یکی از منابع تولید کننده رنگدانه های کاروتنوییدی آرکیاهای هالوفیلیک می باشند. ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضد توموری و رنگدهی کاروتنوییدها موجب به کارگیری آنها در صنایع داروسازی، غذایی و شیلات شده است. این مطالعه با هدف بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی آرکیای هالوفیل، هالوآرکیا لیپولیتیکال انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی هالوآرکیا لیپولیتیکال جداسازی شده در پژوهش های قبلی از آب های بندر بوشهر انجام گرفت. به منظور دست یابی به شرایط بهینه تولید رنگدانه و رشد در هالوآرکیا لیپولیتیکال، عواملی مانند: دما، pH، منابع کربن، منابع نیتروژن، غلظت کلرید سدیم، تاثیر یون ها و فلزات سنگین و مقایسه آن ها با منحنی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: آنالیزهای آماری نشان داد که شرایط بهینه تولید رنگدانه کاروتنویید: دمای 35 درجه سیلیسیوس در ساعت 88 به وزن 39.3 میکروگرم، 8 pH در ساعت 120 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع نیتروژنی کازیین پپتون همراه با عصاره مخمر در ساعت 72 به وزن 13.38 میکروگرم، غلظت نمک 16 درصد در ساعت 96 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع کربن نشاسته در ساعت 96 به وزن 44.4 میکروگرم و حضور سولفات منگنز در ساعت 120 به وزن 56 میکروگرم می باشد.نتیجه گیری: به دلیل غیر بیماری زا بودن آرکیا، در دسترس بودن منابع رشد و میزان غلظت نمک بالا در محیط کشت، استفاده از این سویه در تولید محصولات کاروتنوییدی در صنایع مختلف پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: کاروتنویید، آرکیاهای هالوفیلیک، بهینه سازی

توضیحات بیشتر