فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري شانکر پوستي گردو و بررسي بيماري زايي باکتري روي نهال و ميوه نارس گردو در استان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري شانکر پوستي گردو و بررسي بيماري زايي باکتري روي نهال و ميوه نارس گردو در استان لرستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري شانکر پوستي گردو و بررسي بيماري زايي باکتري روي نهال و ميوه نارس گردو در استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري شانکر پوستي گردو و بررسي بيماري زايي باکتري روي نهال و ميوه نارس گردو در استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري شانکر پوستي گردو و بررسي بيماري زايي باکتري روي نهال و ميوه نارس گردو در استان لرستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: بیماری شانکر پوستی گردو توسط باکتری برنریا نیگری فلوئنس ایجاد می گردد. این بیماری در سال های اخیر افزایش داشته است و در شرایط مناسب تهدید جدی برای درختان گردو محسوب می شود. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری شانکر پوستی گردو در استان لرستان و بررسی بیماری زایی باکتری روی میوه نارس گردو انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی تنه و شاخه های 105 درخت گردو دارای علایم شانکر پوستی در استان لرستان انجام شد. پس از خالص سازی و جداسازی، خصوصیات فنوتیپی جدایه ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج این خصوصیات توسط نرم افزار Ntsys-pc version 2.02 آنالیز شد. به منظور شناسایی دقیق تر سویه باکتریایی، از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده گردید. همچنین 5 جدایه باکتری به عنوان نماینده انتخاب و بیماری زایی آن ها بر روی میوه نارس و نهال گردو بررسی شد.یافته ها: بر اساس خصوصیات فنوتیپی جدایه ها به عنوان برنریا نیگری فلوئنس تشخیص داده شدند. همچنین آنالیز عددی خصوصیات فنوتیپی در سطح تشابه 94 درصد، جدایه ها را به چهار گروه تقسیم نمود. در واکنش PCR، قطعه 255 جفت بازی در تمامی جدایه ها تکثیر گردید. در آزمون بیماری زایی، علایم به صورت نقاط سیاه رنگ همراه با ترشح شیرابه روی میوه ظاهر شدند.نتیجه گیری: آزمون های فنوتیپی افتراقی، آزمون بیماری زایی بر روی میوه نارس گردو و استفاده از آغازگرهای اختصاصی، سریع ترین و مطمئن ترین روش برای تشخیص عامل بیماری است. مطالعه حاضر اولین گزارش وقوع این بیماری در استان لرستان و از اثبات بیماری زایی باکتری برنریا نیگری فلوئنس روی میوه گردو در ایران می باشد.
كلید واژه: شانکر باکتریایی، گردو، برنریا نیگری فلوئنس

توضیحات بیشتر