فایل ورد پايش مقايسه اي مقاومت نسبت به گليکوپپتيدها در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيمارستان شهداي تبريز در مدت سه سال

لینک دانلود

 فایل ورد پايش مقايسه اي مقاومت نسبت به گليکوپپتيدها در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيمارستان شهداي تبريز در مدت سه سال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پايش مقايسه اي مقاومت نسبت به گليکوپپتيدها در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيمارستان شهداي تبريز در مدت سه سال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پايش مقايسه اي مقاومت نسبت به گليکوپپتيدها در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيمارستان شهداي تبريز در مدت سه سال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پايش مقايسه اي مقاومت نسبت به گليکوپپتيدها در جدايه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيمارستان شهداي تبريز در مدت سه سال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: گلیکوپپتیدهایی مانند ونکومایسین و تیکوپلانین، معمولا به عنوان آنتی بیوتیک های انتخابی در درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مورد استفاده قرار می گیرند. با گزارش اولین سویه مقاوم به ونکومایسین، کنترل دایمی در مراکز مصرف کننده این داروها از نظر مقاومت دارویی در اولویت های مطالعات بالینی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان شهدای تبریز در مدت سه سال انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی بر روی 182 باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محل زخم های بیماران مبتلا به مشکلات استخوانی در طول سه سال انجام شد. با روش دیسک آگار دیفیوژن، مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها، لینزولید و سیپروفلوکساسین مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مقاومت نسبت به ونکومایسین از روش غربالگری در پلیت (حاوی 6mg/ml ونکومایسین) استفاده شد.یافته ها: از مجموع 182 جدایه مورد بررسی تنها 2 مورد (1.09 درصد) به عنوان سویه VISA (استافیلوکوکوس اورئوس با مقاومت حدواسط نسبت ونکومایسین) شناخته شدند. در بین جدایه های سال آخر نمونه برداری از بیمارستان مورد مطالعه، این مقاومت تحت کنترل در آمده بود. در مجموع 31 جدایه (17 درصد) نسبت به تیکوپلانین واکنش نیمه حساس نشان دادند.نتیجه گیری: با وجود گزارش دو سویه VISA در مطالعه حاضر، مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها اختلاف معنی داری در بین سویه های جدا شده از سال های مختلف را نشان داد. این امر نشان دهنده کنترل مقاومت توسط مسوولین امر می باشد.
كلید واژه: گلیکوپپتید، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین، غربالگری ونکومایسین در پلیت، دیسک آگار دیفیوژن

توضیحات بیشتر